• ۱۱۷۷۵
  • ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۷
سومین همایش رؤسا و کارشناسان ادارات انتشارات دانشگاه ­های علوم پزشکی کشور

سومین همایش رؤسا و کارشناسان ادارات انتشارات دانشگاه ­های علوم پزشکی کشور روز دوشنبه 29 بهمن ماه 1397 با سخنرانی جناب آقای دکتر کبیری رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح گردید.

در این همایش یک روزه رؤسا و کارشناسان ادارات انتشارات دانشگاه­های علوم پزشکی کشور با پیش نویس آیین نامه شورای نشر و  شیوه پایش برنامه عملیاتی سال 1397سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه (مداد) آشنا شدند. هم چنین مباحثی در زمینه کتاب الکترونیک و شاخصهای ارزیابی کتب منتخب علوم پزشکی ارائه گردید و سه دانشگاه علوم پزشکی تجربیات موفق خود را در حوزه اداره انتشارات برای شرکت کنندگان ارائه نمودند. سومین همایش رؤسا و کارشناسان ادارات انتشارات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با مراسم تقدیر از کارشناسان برگزیده  دانشگاههای علوم پزشکی کشور خاتمه یافت.

آخرین مطالب :