• ۱۱۷۸۶
  • ۱۳ / ۳ / ۱۳۹۷
جلسه هم اندیشی معاونان غذا و دارو و معاونین تحقیقات و فنآوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور

در روز دوشنبه 1397/2/13 جلسه هم اندیشی در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید

جلسه با حضور دکتر ملک زاده، معاون محترم تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، دکتر پیرصالحی، ریاست محترم سازمان غذا و دارو، دکتر وطن پور، مدیرکل محترم دفتر توسعه فنآوری سلامت و معانان محترم غذا و دارو و تحقیقات و فنآوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزارشد.

در این جلسه موارد زیر مورد بحث و بررسی حضار قرار گرفت :

1 – راهکارهای افزایش همکاری و تبادل اطلاعات بین معاونت های غذا و دارو وتحقیقات و فناوری در سطوح وزارتخانه و دانشگا های علوم پزشکی برای جلوگیری از هدر رفت منابع، موازی کاری و استفاده مشترک از امکانات آزمایشگاه های جامع

2 – در صورت امکان راهکارهایی به منظور تفویض امور اجرایی به دانشگاه های علوم پزشکی

3 – راهکارهایی برای تسهیل دریافت مجوز به شرکت های دانش بنیان

4 – ابلاغ داروها و مواد اولیه ارزبر به دانشگاه ها به منظور تشویق شرکت های دانش بنیان در جهت تولید آنها

5 – به وجود آوردن ساختارهای بالادستی برای حمایت از مالکیت فکری

6 – به وجود آوردن کمیته های روش های درمانی نوین برای فراهم آوردن بستر های Regulatory مورد نیاز در آینده

 

تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5
تصویر 6