• ۱۱۷۸۸
  • ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۷
جلسه کمیته مشترک وزارت بهداشت و معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری

در روز یکشنبه به تاریخ 1397/12/19 جلسه مشترک با معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری برگزار گردید

این جلسه با حضور دکتر ملک زاده معاون محترم تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، دکتر وطن پور مدیرکل محترم دفتر توسعه فنآوری سلامت و جمعی از کارشناسان، مدیران و معاونان محترم دفتر ریاست جمهوری، تجهیزات و ملزومات پزشکی، ستاد توسعه زیست فنآوری، شرکت ها و مؤسسات دانش بینان برگزار شد. در این جلسه رئوس مطالب زیر مورد بحث و بررسی و تبادل نظر حضار برای ایجاد هماهنگی های لازم بین سازمانی صورت پذیرفت :

 

1 – ارائه راهکار حمایتی برای CE شرکت های تولید کننده تجهیزات پزشکی

2 – بررسی طرح های کلان ملی فنآوری در دست اجرا

3 – اتخاذ تصمیم در مورد انتخاب طرح های فنآوری سلامت برای اخذ مجوزها و بازاریابی

4 – نحوه استفاده از منابع معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری در حمایت از طرح های فنآوری سلامت

5 – راهکارهای تسهیل مجوز دانش بنیان

 

تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5