• ۱۱۷۹۰
  • ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۷
جلسه روسای شبکه های تحقیقات علوم پزشکی کشور روز دوشنبه مورخ 1397/12/20 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید.

      در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر ملک زاده با توجه به اهمیت جایگاه شبکه های تحقیقاتی در نظام سلامت و نقش آنها در کاهش بار بیماریها در سطح ملی، خواستار همفکری و تحول در ساختار، مشارکت گروهی و افزایش فعالیتها شبکه های تحقیقاتی در قالب پروژه های کلان ملی و بین المللی شدند.

 ایشان شبکه ها را به شناسایی، جذب و دعوت از افراد علاقمند و محققین ایرانی خارج از کشور به منظور تشکیل team work توصیه و اضافه نمودند با بهره گیری از ظرفیتهای ایجاد شده و تسهیلات اعطایی از سوی موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور، زمینه و امکان فعالیت علمی- تحقیقاتی در ابعاد ملی و بین المللی فراهم می باشد.

 در ادامه جلسه روسای محترم شبکه های تحقیقاتی نقطه نظرات خود را در خصوص مشکلات و چالشهای شبکه تحقیقاتی و اقدامات لازم برای حل آن را مطرح نمودند.

   نهایتا مقرر گردید شبکه های تحقیقاتی نسبت به تعیین اولویتهای تحقیقاتی حوزه مربوطه اقدام نموده و با تعریف کار مشترک و متمرکز کردن فعالیتهای مراکز تحقیقاتی همسو روی اولویتها، نسبت به کاهش بار بیماریها و حل مشکلات مردم اقدام نمایند و در همین راستا سعی گردد از طرحهای تحقیقاتی مشترک و خصوصا طرحهای بین المللی حمایت ویژه ای به عمل آید. همچنین مقرر شد شاخص های ارزیابی شبکه های تحقیقاتی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری بازنگری و اعلام گردد تا تشویق شبکه های فعال و تصمیم گیری در مورد شبکه های غیرفعال بر اساس نتایج آن صورت گیرد.
22
22
22