• ۱۱۷۹۱
  • ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۷
جلسه هم اندیشی برای بررسی چالشهای شرکت های دانش بینان NGS

در روز چهارشنبه 1397/12/22 جلسه بررسی چالشهای شرکت های دانش بنیان NGS در محل سالن همایش های دفترتوسعه فنآوری سلامت تشکیل شد
این جلسه با حضور دکتر وطن پور، مدیرکل محترم دفتر توسعه فنآوری سلامت و جمعی از همکاران مراکز همکاری های تحول و پیشرفت راهبردی فنآوری های همگرا برگزار گردید. در این جلسه چالش های پیش روی استارت آپ های NGS پرداخته شد که عبارتند از :
1 - عدم دسترسی این استارت آپ ها به داده های ژنوم مرجع
2 - عدم وجود زیرساخت های نظارتی و دستورالعمل ها و آئین نامه های لازم در این رابطهتصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5