• ۱۱۷۹۹
  • ۳ / ۴ / ۱۳۹۸
برگزاری کارگاه تخصصی آموزشی برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در مورخ 97/12/14 کارگاه آموزشی با محوریت های ذیل در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور آقای دکتر زنده دل مشاور معاون تحقیقات و فناوری و مسئول برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت و برخی از مدرسین و کارشناسان آن دانشگاه برگزار شد.

-         آشنایی با مفهوم و جایگاه و ضرورت نظام ثبت

-         نحوه تصیم گیری در خصوص راه اندازی برنامه ثبت

-         منابع داده و استانداردهای نظام ثبت

-         اصول پیاده سازی و مدیریت برنامه های ثبت

-         مفهوم حداقل داده ها

-         مروری در نظامهای ثبت پژوهشکده قلب و عروق اصفهان

-         مسائل اخلاقی، حقوقی، حرفه ای و مالکیت داده ها