• ۱۱۸۰۴
  • ۴ / ۴ / ۱۳۹۸
گردآوری و بروز رسانی اطلاعات ثبت بیماریهای کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سایت بین المللی ثبت بیماریهای معاونت تحقیقات و فناوری در فروردین سال 1398 برنامه ثبت بیماریهای معاونت تحقیقات وزارت بهداشت در نظر دارد، به منظور تعاملات بین المللی با سایر  کشورها اطلاعات تکمیلی فرم ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت را در سایتRegistery.Behdasht.gov.ir   این معاونت منتشر نماید این نتایج برای محققین داخلی و خارجی نیز قابل دسترسی خواهد بود. در این راستا ضمن اطلاع رسانی این موضوع، از کلیه مسئولین ثبت بیماریهای علوم پزشکی کشور دعوت می‌شود نسبت به تکمیل فرم مربوطه تا تاریخ 10 اردیبهشت ماه سال 98 اقدام و در صورت عدم دریافت نام کاربری و رمز عبور به نشانی پست الکترونیک Mdreg@mums.ac.ir درخواست خود را ارسال نمائید.