• ۱۱۸۰۶
  • ۸ / ۴ / ۱۳۹۸
جلسه کمیته فنآوری تجهیزات، شبیه ساز و ربات های پزشکی

در روز یکشنبه به تاریخ 1398/02/08 جلسه کمیته فنآوری تجهیزات پزشکی در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور دکتر وطن پور مدیرکل دفتر توسعه فنآوری سلامت و مهندس آزادبخت مسئول کمیته های تخصصی فنآوری و اعضای محترم کمیته فنآوری تجهیزات پزشکی برگزار شد، دو طرح زیر مورد بررسی قرار گرفتند :

1.      طرح رادیو دارویی ایزوتوپی DDW:PPM.70 برای درمان سرطان ریه ( طرح آقای دکتر مجیدپور عبدالمناف تبریزی )

2.      طرح بومی سازی فنآوری و طراحی و ساخت دستگاه الکتروشوک هوشمند ( طرح آقای احمد روانبخش )

تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5