• ۱۱۸۰۹
  • ۱۴ / ۵ / ۱۳۹۸
برگزاری نشست هم اندیشی دکتری تخصصی پژوهشی

نشست هم ­اندیشی دکتری تخصصی پژوهشی در روز چهارشنبه 11 اردیبهشت سال 1398 با حضور چندی از معاونین پژوهشی دانشگاه­های علوم پزشکی به ریاست قائم مقام معاون تحقیقات و فنآوری برگزار شد. در این نشست به بحث و تبادل نظر در خصوص پیشنهاد بازنگری آخرین آئین نامه دکتری پژوهشی مصوب 14/10/1393 و همچنین ویرایش فرم مصاحبه پذیرش دانشجویان دوره ­های مذکور پرداخته شد.

در انتها مقرر شد پیشنهادات بازنگری آیین نامه جمع­ بندی و در جلسات بعدی با حضور مجدد مدعوین جلسه نهایی شود و به شورای عالی برنامه­ ریزی علوم پزشکی کشور ارجاع گردد. در ضمن فرم مصاحبه نیز با اعمال تغییرات مصوب شده در جلسه، قبل از انجام مصاحبه به کلیه سازمانها/مؤسسات و دانشگاه­های علوم پزشکی کشور جهت اجراء ابلاغ می­شود.