• ۱۱۸۱۰
  • ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۸
بازدید رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاههای علوم پزشکی اردبیل، بوشهر و قم

دکتر عبادی فر رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری طی روزهای ۲۵ و ۲۶ فروردین از مرکز SDH، دانشکده داروسازی، حیوان خانه دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، مرکز تحقیقات بیوسنسور و دارو و علوم نوین و همچنین آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بازدید بعمل آوردند.

طی این بازدید گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های صورت گرفته و در حال اجرا، توسط رؤسای این مراکز ارائه گردید.

   در ادامه به منظور بررسی وضعیت موجود و برنامه‌های آتی این دانشگاه در حوزه تحقیقات و فناوری جلسه‌ای با حضور آقای دکتر اخوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تشکیل شد. آقای دکتر عبادی فر با تشکر از زحمات مجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، ضمن بررسی موانع و چالش‌های پیش روی توسعه تحقیقات و فناوری، برنامه‌های آتی معاونت تحقیقات و فناوری را مورد بررسی قرار داده و با توجه به بازدیدهای صورت گرفته پیشنهاداتی نیز در جهت پیشبرد اهداف این معاونت ارائه نمودند.

همچنین در راستای اجرای برنامه کشوری ایجاد و توسعه شبکه آزمایشگاههای جامع تحقیقاتی، آقای دکتر عبادی فر روز هشتم اردیبهشت ماه از مراحل اجرایی برنامه مذکور در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بازدید نموده و فعالیت های به عمل آمده را مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار دادند.

در ادامه بازدید، ایشان طی جلسه ای به تحلیل وضعیت موجود و نتایج ارزیابی پرداختند و به منظور رفع موانع پیشرو، تسهیل انجام امور اجرایی و رعایت زمان بندی اجرای برنامه، توصیه و راهکارهایی را به معاون و مدیران حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه ارائه نمودند.

در همین راستا و به منظور امکان سنجی و بررسی وضعیت موجود دانشگاه علوم پزشکی قم برای تاسیس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی، روز پنجشنبه مورخ 12 اردیبهشت ماه، آقای دکتر عبادی فر به همراه آقای دکتر نجفی پور مشاور محترم اجرایی معاونت متبوع بازدیدی از آن دانشگاه به عمل آوردند.

طی این ماموریت، ارزیابی اولیه از زیرساخت ها و برنامه دانشگاه برای راه اندازی آزمایشگاه جامع تحقیقاتی بررسی لازم به عمل آمد. و مقرر گردید اقدامات اولیه و رعایت استانداردهای لازم اقدامات برای تاسیس آزمایشگاه جامع تحقیقات به عمل آید و گزارش آن به معاونت تحقیقات و فناوری ارسال گردد.

SDH
1SDH

آخرین مطالب :