• ۱۱۸۲۰
  • ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۸
بیست و هفتمین جلسه شورای فنآوی سلامت برگزار شد

در روز شنبه 1397/02/21 جلسه شورای فنآوری سلامت در دفتر مقام وزارت برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آقای دکتر ملک زاده معاون محترم تحقیقات و فنآوری و سایر معاونان محترم وزیر و دکتر وطن پور، مدیرکل محترم دفتر توسعه فنآوری سلامت بعنوان دبیر شورای فنآوری سلامت برگزار گردید، موارد زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت :

-          گزارش عملکرد شورای فنآوری سلامت در سال 97

-          بازنگری در دستورالعمل بسته حمایتی – سیاستی ارتباط دانشگاه با صنعت


تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5