• ۱۱۸۲۴
  • ۲۸ / ۵ / ۱۳۹۸
جلسه هم اندیشی mass authorship

جلسه هم اندیشی در خصوص نحوه امتیازدهی به مقالات mass authorship  با حضور جمعی از معاونین محترم پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و برخی صاحبنظران حوزه پژوهش در تاریخ 25 اردیبهشت 98  در دفتر مقام محترم معاونت تحقیقات و فناوری تشکیل گردید.  

نتیجه بحث های صورت گرفته در این جلسه بزودی در قالب دستورالعمل ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ خواهد گردید.

28-1
28-3

آخرین مطالب :