• ۱۱۸۶۶
  • ۱۰ / ۷ / ۱۳۹۸
اطلاعیه های آزمون دکتری تخصصی پژوهشی سال تحصیلی 99-98

- آزمون دکتری تخصصی پژوهشی در 30 و 31  خرداد سال 1398 برگزار شد.

- اسامی داوطلبانی که در آزمون کتبی مجاز به انتخاب رشته محل شدند در هفته چهارم تیرماه سال 1398 از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع اعلام خواهد شد.

- در هفته دوم مرداد ماه سال 1398 پس از بررسی و تأیید نهایی مقالات داوطلبان ( 2 مقاله اصیل علمی پژوهشی بعنوان نویسنده اول یا مسئول نمایه شده در نمایه های بین المللی Web of Science یا PubMed (، داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون مصاحبه در پایگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع معرفی می شوند.

- مصاحبه ها از تاریخ 19/05/1398 لغایت 07/06/1398 در سازمانها/مؤسسات/دانشگاههای علوم پزشکی مجری دورههای دکتری تخصصی پژوهشی انجام می شود.

تقویم برگزاری آزمون مصاحبه دکتری تخصصی پژوهشی در سازمانها/مؤسسات/دانشگاههای علوم پزشکی

 - رشته محل­های مقطع دکتری تخصصی پژوهشی آزمون سال تحصیلی 99-98

- اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون دکتری تخصصی پژوهشی سال تحصیلی 99-98در هفته آخر شهریور ماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع اعلام خواهد شد.


توجه:


داوطلبانی مجاز برای شرکت در آزمون مصاحبه خواهند بود که دارای مدرک زبان و 2 مقاله اصیل علمی -پژوهشی چاپ شده بعنوان نویسنده اول یا مسئول نمایه شده در نمایه های بین المللی Web of Scienceیا PubMed  باشند.

داوطلبانی که مجاز به شرکت در مصاحبه هستند از بندهای زیر مورد ارزیابی قرار می­گیرند(آزمون مصاحبه 70 درصد امتیاز کل داوطلب می باشد):

-        سوابق آموزشی پژوهشی فنآوری(20 درصد)

-        مصاحبه علمی و بخش عملی(30 درصد)

-        طرح واره(20 درصد)

آخرین مطالب :