• ۱۱۸۷۱
  • ۲۲ / ۷ / ۱۳۹۸
حوزه تحقیقات، آزمایشگاه جامع تحقیقات و مراکز پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مورد بازدید قرار گرفت.

 

بنابر دعوت دانشگاه علوم پزشکی زنجان رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات وزارت بهداشت و درمان در روز پنجشنبه 98/4/20 به آن دانشگاه عزیمت نمود.

دکتر عبادی فر از چند مرکز تحقیقاتی، آزمایشگاه جامع تحقیقات بازدید بعمل آورده و در جلسه اعضاء شورای پژوهشی، رؤسای مراکز تحقیقاتی و معاونین و ریاست دانشگاه وضعیت فعالیتهای پژوهشی دانشگاه را براساس ارزشیابی سالانه مورد بحث و تبادل نظر  قرار داد و در ادامه در مورد راههای ارتقاء تحقیقات در دانشگاه با حاضرین در جلسه تبادل نظر صورت گرفت.

آخرین مطالب :