• ۱۱۸۷۴
  • ۲۶ / ۷ / ۱۳۹۸
رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات از حوزه معاونت تحقیقات و فناوری و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بازدید کردند

این ماموریت روز یکشنبه مورخ 23/4/ 1398 به منظور بازدید از امکانات موجود مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام به عمل آمد و فعالیتهای پژوهشی دانشگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

 در پایان بازدید نیز جلسه ای با حضور رییس دانشگاه، معاون تحقیقات و فناوری، معاون آموزشی و روسای مراکز تحقیقاتی در دفتر رئیس دانشگاه برگزار گردید.

آقای دکتر عبادی فر ضمن بیان نقطه نظرات و راهکارهای لازم جهت بهبود وضعیت حوزه تحقیقات دانشگاه، نسبت به فراهم آمدن زمینه راه اندازی آزمایشگاه جامع تحقیقات در آن دانشگاه تاکید نمودند.

آخرین مطالب :