• ۱۱۸۷۵
  • ۲۹ / ۷ / ۱۳۹۸
جلسه کمیته سلامت دیجیتال

روز شنبه به تاریخ 1398/04/29 جلسه کمیته سلامت دیجیتال در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید
در این جلسه که با حضور دکتر وطن پور، مدیرکل دفتر توسعه فنآوری سلامت، دکتر علیزاده، رئیس گروه برنامه ریزی و سیاست گذاری فنآوری سلامت و جمعی از معاونان، مشاوران، مدیران کل، رئسا و دبیران محترم سازمان ها و واحدهای درون بخشی و بین بخشی ذیربط تشکیل گردید، سیاست های کلان معاونت های وزارت بهداشت در خصوص آئین نامه های مرتبط با سلامت دیجیتال مورد بازبینی و جمع بندی قرار گرفت و مقرر شد جلسه آتی با حضور مقام عالی وزارت و اعضای کمیته سلامت دیجیتال، جهت تصویب نهایی نتایج به دست آمده برگزار گردد.
تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5