• ۱۱۸۷۹
  • ۳۱ / ۷ / ۱۳۹۸
کارگاه راه اندازی ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت برگزارشد

کارگاه راه‌اندازی ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با حضور ۵۰ نفر از اعضای هیئت‌علمی و مدیران مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده‌ها، چهارشنبه ۵ تیر ماه سال ۹۸ در سالن جلسات آزمایشگاه جامع برگزار شد.

این کارگاه به‌منظور معرفی ثبت بیماری و آشنایی با اصول طراحی، اجزا و استقرار نظام ثبت و با تأکید بر اصول اخلاقی، مالکیت داده‌ها و محرمانگی آن برگزار شد. همچنین در این کارگاه ضمن بیان اهمیت انتخاب نرم‌افزار، ثبت‌های موفق دانشگاه، تجارب خود را با دیگر شرکت‌کنندگان به اشتراک گذاشتند. دکتر کاظم زنده‌دل، مسئول دبیرخانه ثبت بیماری‌ها در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر عباس شیخ طاهری دانشیار گروه مدیریت اطلاعات سلامت و دکتر آذین نحوی جو، دبیر کارگاه و مسئول دبیرخانه ثبت بیماری‌ها در دانشگاه علوم پزشکی تهران از مدرسان این کارگاه بودند.