• ۱۱۸۸۰
  • ۱ / ۷ / ۱۳۹۸
جلسه تجاری سازی دو طرفه بین شرکت دانش بنیان بن یاخته و شرکت سرمایه گذاری شناسا برگزار شد.

در روز دوشنبه به تاریخ 1398/04/31 جلسه تجاری سازی در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید
نشست تجاری سازی دوطرفه شرکت دانش بنیان بن یاخته و شرکت سرمایه گذاری شناسا در خصوص مشارکت و سرمایه گذاری روی پروژه های در حال اجرای شرکت بن یاخته شامل تولید کیت سل تراپی و ... در تاریخ 1398/04/31 در محل سالن اجتماعات دفتر توسعه فنآوری سلامت با حضور جناب آقای دکتر وطن پور مدیرکل دفتر توسعه فنآوری سلامت، جناب آقای دکتر متولی زاده معاون دفتر توسعه فنآوری سلامت و مدیران عامل شرکت دانش بنیان بن یافته و شرکت سرمایه گذاری شناسه برگزار گردید و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید جلسات دیگری جهت بررسی بیشتر پروژه ها و زمینه های سرمایه گذاری تشکیل گردد.
تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5