• ۱۱۹۰۲
  • ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۸
جلسه کمیته دارو برگزار گردید

در روز چهارشنبه به تاریخ 1398/05/23 جلسه کمیته دارو در محل سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید
این جلسه با حضور دکتر وطن پور، مدیرکل دفتر توسعه فنآوری سلامت، دکتر چراغعلی دبیر کمیته، کارشناسان دفتر توسعه فنآوری سلامت و اعضای محترم کمیته دارو برگزار شد. این نشست با مروری بر دستور جلسه کمیته شامل تهیه نقشه راه فنآوری دارویی کشور، بررسی طرح های فنآوری سلامت، تعیین ناظر در پروژه های NIMAD ، تهیه لیست فراخوان سالیانه فنآوری، جمع آوری گایدلاین ها و پیشنهاد طرح های استراتژیک برای اخذ گرند از NIMAD آغاز شد و در ادامه بررسی طرح های تولید ماده اولیه دورزولامید و تولید PEG فعال در دستور کار قرار گرفت که در این زمینه مجری طرح در جلسه حضور یافته و توضیحات لازمه را ارائه دادند که با توجه به تأیید دانشگاه، طرح با موفقیت اختتام یافته تلقی شد.
تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5