• ۱۱۹۳۲
  • ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۹۸
نهمین همایش رؤسا و کارشناسان ادارات علم ­سنجی دانشگاه ­های علوم پزشکی کشور برگزار شد.

نهمین همایش ملی رؤسا و کارشناسان ادارات علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 17 و 18 مهرماه 1398 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار شد.


نهمین همایش رؤسا و کارشناسان ادارات علم­سنجی دانشگاه­های علوم پزشکی کشور روز چهارشنبه و پنجشنبه 18-19 مهر ­ماه  1398 با حضور و سخنرانی جناب آقای دکتر قزلباش رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی زنجان و سخنرانی جناب آقای دکتر شغلی معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان و سخنرانی جناب آقای دکتر کبیری رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح گردید.

در این همایش دو روزه رؤسا و کارشناسان ادارات علم­سنجی دانشگاه­های علوم پزشکی کشور ضمن آشنایی با شاخص­ها و خصوصیات جدید سامانه علم­سنجی با تازه­های علم سنجی در جهان آشنا شدند. توسعه سامانه علم­سنجی اعضای هیاتعلمی دانشگاه­های علوم پزشکی کشور و شیوه شناسایی و گزارش مجلات نامعتبر و جعلی، شیوه پایش برنامه عملیاتی در سال 1398، نحوه ارزیابی وب‎سایت‎های مراکز علم سنجی و آشنایی با معیارهای ارزیابی مجلات، گزارش عملکرد مدیریت اطلاع‎رسانی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و ... از موارد مطرح در این همایش بود.

بازدید از کتابخانه مرکزی دانشگاه و توسعه زیرساخت های اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از دیگر برنامههای این همایش بود. نهمین همایش رؤسا و کارشناسان ادارات علم ­سنجی دانشگاه­های علوم پزشکی کشور با مراسم تقدیر از کارشناسان علم­سنجی نمونه دانشگاه­های علوم پزشکی کشور خاتمه یافت.