• ۱۱۹۳۳
  • ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۸
مهلت ثبت نام در بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی تمدید شد.

علاقمندان جهت ثبت نام می توانند به آدرس الکترونیکی razi.hbi.ir و یاrazi.research.ac.ir مراجعه و نسبت به ارسال مدارک اقدام کنند.

دکترعبادی فر دبیر هیأت اجرایی بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی گفت:

 با توجه به استقبال داوطلبین جهت شرکت در این دوره از جشنواره، مهلت ثبت نام تا تاریخ  8/10/ 1398تمدید گردید. فرایند ثبت نام با عضویت در سامانه جشنواره رازی و ارسال آثار بصورت الکترونیکی انجام میگردد.

علاقمندان جهت ثبت نام می توانند به آدرس الکترونیکی razi.hbi.ir    و یاrazi.research.ac.ir  مراجعه و نسبت به ارسال مدارک اقدام کنند.