• ۱۱۹۴۲
  • ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۸
بازدید کارشناسان دفتر توسعه فناوری سلامت از ساختمان مرکز رشد کازرون

در روز دوشنبه سیزدهم آبانماه سال جاری, کارشناسان دفتر توسعه فناوری سلامت از ساختمان مرکز رشد فناوری سلامت شهرستان کازرون و ارزیابی زیرساخت های آن جهت اخذ مجوز های لازم بازدید نمودند.

در روز دوشنبه مورخ 1398/8/13 کارشناسان دفتر توسعه فناوری سلامت، آقایان حامد جهانگرد و عبدالناصر آزادبخت، ضمن بازدید از ساختمان مرکز رشد فناوری سلامت شهرستان کازرون و ارزیابی زیرساخت های آن جهت اخذ مجوز های لازم ، در نشستی با حضور فرماندار محترم کازرون و معاونین ایشان و همچنین رئیس مرکز رشد کازرون، بر لزوم همکاری دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و فرمانداری کازرون به منظور حمایت همه جانبه و بیش از پیش از رشد و توسعه فناوری در شهرستان کازرون تاکید کردند .