• ۱۱۹۶۲
  • ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۸
برگزاری کمیته تجهیزات پزشکی در روز یکشنبه مورخ 1398/9/10

در روز یکشنبه 1398/09/10 جلسه کمیته تجهیزات پزشکی در سالن همایش های دفتر توسعه سلامت برگزار گردیددر روز یکشنبه 1398/09/10 جلسه کمیته تجهیزات پزشکی در سالن همایش های دفتر توسعه سلامت برگزار گردید. در این جلسه که با حضور  اعضای کمیته تخصصی تجهیزات پزشکی  و نماینده محترم معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری برگزار گردید، فهرست اولویت های تجهیزات پزشکی بررسی شد  و مقرر گردید تا جلسه آتی فهرست نهایی اعلام شود.

آخرین مطالب :