• ۱۱۹۸۴
  • ۱۱ / ۱ / ۱۳۹۸
نشست توسعه فناوری های سلامت با حضور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

روز سه شنبه مورخ 26/9/98 با حضور دکتر وطن پور و دکتر ابوالفضلی مدیر عامل محترم صندوق سلامت تهران  و همچنین اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت جام  در سالن آمفی تئاتر به بحث تبادل نظر پیرامون فرصت های فناوری سلامت در منطقه پرداخته شد.

با توجه به ماهیت و جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تربت جام به لحاظ جغرافیائی از ایده تمرکز بر انجام تحقیقات در حوزه مواد مخدر در ابعاد مختلف روان شناسانه جامعه شناسانه  ، آنالیز و شناسائی مواد و ...  استقبال و به هرگونه توسعه فناوری در این حوزه تاکید شد . در پایان مقرر شد با شرط ارائه پروژه های تحقیقاتی در این زمینه  از طریق موسسه نیماد و یا سایر طرق حمایتی مساعدت های لازم بعمل آید.

در پایان به درخواست اعضاء هیات علمی پاسخ داده شد
torbatejam

آخرین مطالب :