• ۱۱۹۸۷
  • ۱۸ / ۱ / ۱۳۹۸
ارزیابی مرکز سنجش سلامت جهاد دانشگاهی


ارزیابی مرکز سنجش سلامت جهاد دانشگاهی در تاریخ  11 دی ماه با حضور داوران محترم جناب آقای دکتر رمضانخانی و جناب آقای دکتر تکیان و اعضای محترم هیئت علمی و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز همراه با تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی انجام شد.

در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر منتظری ریاست محترم مرکز سنجش سلامت از تاریخچه مرکز و اقدامات صورت گرفته شامل طرحها و فعالیتها و ابداعات مرکز گزارشاتی ارائه نمودند.

درادامه روند ارزشیابی، حیطه های رهبری ساختار محصولات تحقیق و اثرگذاری مورد ارزیابی قرار گرفت و از فضای فیزیکی ، امکانات و تجهیزات بازدید به عمل آمد. در نهایت فرم های داوری تکمیل و بازخوردهای لازم توسط داوران محترم به ریاست و پژوهشگران محترم مرکز ارائه گردید.

18

آخرین مطالب :