• ۱۱۹۹۰
  • ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۸
جلسه کمیته دارو در دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت برگزار شد.

این جلسه ساعت 10 صبح  مورخ 2/10/98 با حضوراعضای محترم کمیته دارو و دکتر چراغعلی دبیر کمیته و رئیس گروه فناوری های تخصصی  با مروری بر دستور جلسه کمیته شامل بروز رسانی  لیست فراخوان سالیانه فنآوری در حوزه دارو و بررسی طرح های فنآوری سلامت آغاز شد.

در ادامه طرح تهیه ورقه های TLC و PLC و سیلیکا ژل ستون و ستونهای کروماتوگرافی صنعتی بررسی و در دستور کار قرار گرفت که در این زمینه مجری طرح در جلسه حضور یافته و توضیحات لازم را ارائه نمود.

آخرین مطالب :