• ۱۱۹۹۱
  • ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۸
برگزاری جلسه کمیته گیاهان دارویی و طب سنتی

جلسه کمیته گیاهان دارویی و طب سنتی که در روز چهارشنبه مورخ 11/10/98 ساعت 10 در محل دفتر توسعه و فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با حضور آقای دکتر وطن پور و جمعی از صاحب نظران در این زمینه تشکیل گردید. در این جلسه  بررسی اولویت‌های کمیته گیاهان دارویی و طب سنتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

آخرین مطالب :