• ۱۱۹۹۲
  • ۲۲ / ۱ / ۱۳۹۸
در روز یکشنبه 1398/10/22 جلسه کمیته تخصصی فراورده های آرایشی و بهداشتی در سالن همایش دفتر توسعه سلامت برگزار گردید.


   این جلسه با حضور اعضای محترم کمیته فراورده های آرایشی و بهداشتی برگزار شد.

در این جلسه لیست فراخوان سالیانه فنآوری در حوزه فراورده های آرایشی و بهداشتی و گایدلاین ها و استاندارد های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت .

 

 

آخرین مطالب :