• ۷۵۷۲
  • ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۲
امکان دسترسی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به بانک‌‌های اطلاعاتی ISI فراهم شده است

به اطلاع می‌رساند، با پیگیری‌های صورت گرفته، دسترسی به بانک‌‌های اطلاعاتی شرکت ISI برقرار شده است. علاوه بر بانک‌های اطلاعاتی قبلی ISI، دسترسی آن دانشگاه به بانک اطلاعاتی Journal Citation Report - JCR که دربرگیرنده آخرین ضریب تاثیر (Impact Factor) نشریات است، نیز برقرار شده است.

به اطلاع می‌رساند، با پیگیری‌های صورت گرفته، دسترسی به بانک‌‌های اطلاعاتی شرکت ISI برقرار شده است. علاوه بر بانک‌های اطلاعاتی قبلی ISI، دسترسی آن دانشگاه به بانک اطلاعاتی Journal Citation Report - JCR که دربرگیرنده آخرین ضریب تاثیر (Impact Factor) نشریات است، نیز برقرار شده است. لذا ضمن اعلام مراتب، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید تا اطلاع‌رسانی لازم در این‌مورد به همکاران آن دانشگاه از طریق اعلام در سایت دانشگاه، ارسال ایمیل و مکاتبه رسمی صورت پذیرد. ضمنا آدرس محیط جدید بانک‌های اطلاعاتی ISI به شرح زیر است:

 

http://webofknowledge.com/WOS               ISI Web of Science 1

http://webofknowledge.com/WOS      Conference Proceedings 

http://webofknowledge.com/CCC    Current Contents Connect

http://webofknowledge.com/BIOABS          Biological Abstracts

http://webofknowledge.com/JCR        Journal Citation Reports 

http://webofknowledge.com/MEDLINE                          Medline 6