• ۷۶۶۸
  • ۲۶ / ۲ / ۱۳۹۲
نتایج رتبه‌ بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه‌بندی وبومتریکس- ژانویه 2014

نتایج رتبه‌ بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه‌بندی وبومتریکس برای ژانویه 2014 اعلام گردید.

نتایج رتبه‌ بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه‌بندی وبومتریکس برای ژانویه 2014 اعلام گردید.

 

با توجه به تحلیل انجام شده توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در رتبه‌بندی اخیر نظام رتبه بندی وبومتریکس سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شیراز و اصفهان به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم کشوری را کسب نموده‌اند. همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی خراسان شمالی، گناباد، اهواز، ارتش، لرستان، زاهدان، قم، همدان، مشهد و شیراز نسبت به رتبه بندی قبلی، رشد بالای 25% را به دست آورده‌اند.
 نتایج اخیر که در آدرس http://www.webometrics.info نیز قابل دسترس است، نشان می‌دهد که 48 دانشگاه علوم پزشکی کشور در این دوره حائز رتبه شده‌اند و بیش از 91% دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با بهبود رتبه جهانی مواجه بوده‌اند.
دریافت نتایج رتبه‌ بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ژانویه 2014 میلادی و مقایسه آن با سال قبل