• ۷۷۰۷
  • ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۲
نتایج رتبه‌ بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه‌بندی وبومتریکس برای ژانویه 2014 اعلام گردید.

نتایج اخیر که در آدرس http://www.webometrics.info نیز قابل دسترس است

با توجه به تحلیل انجام شده توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در رتبه‌بندی اخیر نظام رتبه بندی وبومتریکس سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شیراز و اصفهان به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم کشوری را کسب نموده‌اند. همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی خراسان شمالی، گناباد، اهواز، ارتش، بوشهر، لرستان، زاهدان، قم، همدان، مشهد و شیراز نسبت به رتبه بندی قبلی، رشد بالای 25% را به دست آورده‌اند.
 نتایج اخیر که در آدرس http://www.webometrics.info نیز قابل دسترس است، نشان می‌دهد که 48 دانشگاه علوم پزشکی کشور در این دوره حائز رتبه شده‌اند و بیش از 91% دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با بهبود رتبه جهانی مواجه بوده‌اند.
دریافت نتایج رتبه‌ بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ژانویه 2014 میلادی و مقایسه آن با سال قبل