• ۸۵۵۶
  • ۲۶ / ۸ / ۱۳۹۳
برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در معاونت تحقیقات و فناوری راه اندازی گردید

با توجه به اینکه حمایت از برنامه ها و سامانه های مربوط به ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت جزو اولویت های معاونت تحقیقات و فناوری می باشد، به دستور جناب آقای دکتر ملک زاده معاون محترم تحقیقات و فناوری، برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در ابتداء سال 1393 در این معاونت راه اندازی گردیده است. هدف اصلی از ایجاد این برنامه، راه اندازی و استقرار حداقل بیست برنامه ثبت در موضوعات اولویت دار حوزه سلامت کشور عنوان شده است. بعلاوه این برنامه وظیفه ساماندهی به نظام‏های ثبت موجود در کشور و ایجاد بستر مناسب برای طراحی سامانه‏های ثبت نوین در حوزه سلامت به‏عنوان زیربنایی برای گسترش پژوهش‏های علوم پزشکی و بهداشت به عهده دارد. از جمله اهداف اختصاصی این برنامه عبارت‏اند از:
1.    ارتقاء ارائه خدمات درمانی و آموزشی به بیماران و گروه های هدف ثبت
2.    ایجاد بستر مناسب جهت تولید شواهد ارزیابی وضعیت خدمات پیشگیری و درمانی در سیستم سلامت کشور
3.    توسعه زیر ساخت‏های لازم جهت راه اندازی و استقرار نظام ثبت بیماری‏ها
4.    توسعه ارتباطات بین المللی و همکاری با برنامه های بین المللی ثبت بیماری‏ها
5.    کسب مهارت‏ها و دانش فنی جهت اجرای طرح‏های ملی و بین المللی مبتنی بر ثبت بیماری‏ها
6.    ایجاد بستر مناسب جهت توسعه کمی و کیفی تحقیقات علوم پزشکی
7.    شبکه سازی و ارتقاء همکاری های بین متخصصی و گروههای تحقیقاتی کشور
8.    اطلاع رسانی و ترویج برنامه های ثبت موجود در کشور
ضمنا جناب آقای دکتر کاظم زنده دل به عنوان مسئول این برنامه منصوب شده اند.

 

آخرین مطالب :