• ۸۵۵۸
  • ۲۷ / ۸ / ۱۳۹۳
اولین جلسه کارگروه تخصصی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در تاریخ 10/03/93 در معاونت تحقیقات و فناوری برگزار شد.

اولین جلسه کارگروه تخصصی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در تاریخ 10/03/93 با حضور متخصصین و صاحب نظران در معاونت تحقیقات و فناوری برگزار شد. در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر زنده‏دل، به بیان مسئله و بررسی نقش نظام ثبت بیماری‏ها در ارتقاء سلامت کشور پرداختند. جناب آقای دکتر ملک زاده نیز مختصرا مطالبی در خصوص اهمیت موضوع ثبت بیماری ها در کشور و  ارتباط آن با پژوهش تشریح نمودند. ایشان با بیان اینکه تا کنون تعداد زیادی دانشگاه، دانشکده، مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه‏های مجهز و مجلات عملی پژوهشی در کشور تاسیس شده است، تاکید نمودند متأسفانه به  توسعه زیرساخت پژوهش اهمیت کمتری داده شده است. دکتر ملک‏زاده همینطور با اشاره به تحقیقات بالینی به عنوان خروجی علمی دانشگاه‏ها و شاخص اصلی رتبه بندی، بسیاری از تحقیقات را در کشور بی هدف و هدر دادن وقت و سرمایه  قلمداد نمودند. ایشان ثبت بیماری‏ها را ابزاری قدرتمند برای توسعه زیرساخت پژوهش در کشور معرفی نمودند که در مقایسه با سایر مطالعات، نیازمند زمان و هزینه کمتری می‏باشد. سایر حاضرین در جلسه نیز ضمن استقبال از راه اندازی برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت نظرات خود را در این خصوص ایراد نمودند. برخی از نتایج و مصوبات این جلسه به شرح زیر می باشد:
1-    مدیریت و سیاستگزاری متمرکز در معاونت تحقیقات می‏تواند به توسعه  برنامه های ثبت در کشور کمک بسیاری نماید.
2-    هماهنگی با برنامه سپاس به عنوان یک زیر ساخت موجود به ایجاد و تقویت برنامه های ثبت کمک خواهد کرد.
3-    لازم است  بررسی‏ها  باید با  برگزاری جلسات  تکمیلی و  با حضور متخصصین تداوم یابد.
4-    به نظر می‏رسد برنامه‏های مختلف ثبت در کشور وجود دارد که بیشتر محققین اطلاعی از آن‏ها ندارند. تهیه اطلاعات کامل از برنامه‏های موجود می‏تواند نقطه شروع خوبی باشد. با تهیه پروفایل برنامه‏های مختلف ثبت و تجارب موفق و ناموفق موجود تصمیم‏گیری برای نحوه ادامه کار بهتر صورت خواهد گرفت.  
5-    معاونت توسعه برنامه ثبت بیماری‏ها و سایر پیامدهای سلامت را با کمک سایر ذینفعان و خبرگان ادامه خواهد داد.

حاضرین در این جلسه:
جناب آقای دکتر رضا ملک زاده؛ معاون محترم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
جناب آقای دکتر پرویز اولیاء؛ رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری
جناب آقای دکتر کاظم زنده دل؛ معاون محترم مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری
جناب آقای دکتر سید رضا مجدزاده؛ رئیس محترم موسسه ملی تحقیقات سلامت
جناب آقای دکتر سید عباس متولیان؛ عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
جناب آقای دکتر اردشیر خسروی؛ رئیس محترم گروه تخصصی فناوری و اطلاعات مرکز مدیریت شبکه
سرکار خانم دکتر شکوفه نیکفر؛ نماینده معاون محترم تحقیق و توسعه سازمان غذا و دارو
جناب آقای دکتر مسعود سلیمانی دودران؛ عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
جناب آقای دکتر رضا صفدری؛ رئیس محترم دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
جناب آقای دکتر شهرام نوروزی؛ نماینده معاونت درمان وزرات بهداشت، مسول اداره پیوند و بیماری‏های خاص
جناب آقای دکتر احسان بیطرف؛ معاون تحقیق وتوسعه مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
جناب آقای دکتر آرش رشیدیان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
جناب آقای علی رافعی؛ کارشناس مرکز مدیریت بیماری‏های غیرواگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

منبع خبر: آقای علی رافعی/ کارشناس ثبت بیماری ها