• ۸۶۲۷
  • ۱۰ / ۹ / ۱۳۹۳
در یک نگاه

برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت از ابتداء سال 1393 به دستور جناب اقای دکتر ملک زاده، معاون محترم تحقیقات و فناوری، با هدف اصلی راه اندازی حداقل 20 نظام ثبت بیماری ها در موضوعات اولویت دار حوزه علوم پزشکی و بهداشت در کشور راه اندازی گردیده است. این برنامه وظیفه ساماندهی و حمایت مالی و فنی از راه اندازی نظام های ثبت نوین و همچنین نظام های ثبت در حال اجرا در کشور به عهده دارد

برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت از ابتداء سال 1393 به دستور جناب اقای دکتر ملک زاده، معاون محترم تحقیقات و فناوری، با هدف اصلی راه اندازی حداقل 20 نظام ثبت بیماری ها در موضوعات اولویت دار حوزه علوم پزشکی و بهداشت در کشور راه اندازی گردیده است. این برنامه وظیفه ساماندهی و حمایت مالی و فنی از راه اندازی نظام های ثبت نوین و همچنین نظام های ثبت در حال اجرا در کشور به عهده دارد. متقاضیان راه اندازی نظام ثبت در هر یک از مراکز پژوهشی، شبکه های تحقیقات و گروه های آموزشی می توانند درخواست های خود را از طریق نامه رسمی به معاونت تحقیقات و فناوری ارسال نمایند. سپس پروپزال مربوطه (که از طریق سایت برنامه در قسمت مستندات/دستورالعمل ها در دسترس می باشد) را با توجه به دستورالعمل آن به دقت تکمیل نموده و به برنامه ثبت بیماری ها ارسال نمایند. لازم به ذکر است جناب آقای دکتر کاظم زنده دل مسوولیت مدیریت برنامه را عهده دار می باشند. جهت کسب اطلاعات بیشتر از فرایند ارسال و تصویب برنامه ثبت می توانید با کارشناسان این برنامه تماس حاصل نمایید.