• ۸۷۱۲
  • ۹ / ۱۰ / ۱۳۹۳
فهرست دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه‌بندی ESI -‌ Essential Science Indicators در ماه May سال 2014 میلادی

نتایج جدید رتبه‌بندی دانشمندان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه May سال 2013 میلادی نظام رتبه‌بندی ESI (Essential Science Indicators) اعلام شد.

نتایج جدید رتبه‌بندی دانشمندان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه May سال 2013 میلادی نظام رتبه‌بندی ESI (Essential Science Indicators) اعلام شد. مبنای این رتبه‌‌بندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه اطلاعاتی ISI Web of Sciences در فاصله ده‌ساله ژانویه 2004 تا پایان فوریه 2014 بوده که اطلاعات آن هر دوماه یکبار روزآمد می‌شود. از کشور ایران، در حال حاضر 17 دانشمند علوم پزشکی کشور در بین 1% دانشمندان پُراستناد دنیا قرار دارند که اسامی آن‌ها در فایل پیوست آمده است.

فهرست دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه‌بندی ESI -‌ Essential Science Indicators  در ماه May سال 2014 میلادی