• ۸۷۲۸
  • ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۳
برگزاری دوره آموزش شیوه استفاده از مجموعه UpToDate،ویژه مدرسین (Training The Trainers)

کارگاه آموزش مدرسین مجموعه UpToDate در تاریخ‌های 18 تا 20 فروردین‌ماه سال جاری با حضوربیش از 60 نفر از نمایندگان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.در این کارگاه ضمن معرفی بانک UpToDate،شیوه جستجو و بازیابی پاسخ سئوالات بالینی در این مجموعه به شرکت کنندگان آموزش داده و نکات مهم در آموزش این منبع به فراگیران منتقل شد. تدریس کارگاه برعهده مدرس رسمی شرکت UpToDate و با هماهنگی نماینده شرکت مذکور در ایران بود. در پایان هر روز کارگاه، آزمون شفاهی از نحوه ارایه شرکت‌کنندگان به تفکیک به عمل آمد و از ایشان درخواست شد پس از بازگشت به دانشگاه خود، نسبت به برنامه ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی UpToDateویژه همکاران بالینی دانشگاه اقدام لازم به عمل آورند.