• ۸۷۴۵
  • ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۳
برگزاری دوره آموزش کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران iKNiTo

برگزاری اولین دوره آموزشی جهت آموزش Admin های منتخب و آشنایی با نحوه کارکرد ابزارهای مدیریت منابع و استفاده بهینه از منابع الکترونیکی مجموعه iKNiTO

اولین دوره آموزشی جهت آموزش Admin های منتخب و آشنایی با نحوه کارکرد ابزارهای مدیریت منابع و استفاده بهینه از منابع الکترونیکی مجموعه iKNiTO  در روز دوشنبه مورخ 7/7/93 از ساعت 8:30 الی 14 با حضور بیش از 50 نفر از نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی در محل شرکت مهندسی رزسیستم برگزار گردید .

در این دوره آموزشی ضمن معرفی مجموعه iKNiTO مباحثی از قبیل مدیریت مراجع و شبکه اجتماعی (Mendeley) ،پشتیبانی و خدمات فنی Zendesk) )و آموزش استفاده از پنل مدیریت (Admin panel) iKNiTO  ،امکانات شخصی سازی (iKNiTO Interface Customization ) ، پنل مدیریت Summon Summon) Admin Panel) مطرح گردید .

آخرین مطالب :