• ۸۸۱۴
  • ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۹۳
برگزاری کارگاه ویژه «سردبیران مجلات علوم پزشکی کشور»

کارگاه ویژه «سردبیران مجلات علوم پزشکی کشور» توسط ناشر Elsevierبا همکاری مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی و کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور  در روز سه‌شنبه مورخ 6/8/93 با حضور سردبیران موضوعی و افراد تصمیم‌ساز مجلات در دانشگاههای علوم پزشکی کشور در محل سالن اجلاس دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

آخرین مطالب :