• ۸۹۰۱
  • ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۳
برگزاری نشست هم اندیشی مسوولین و کارشناسان معاونت درمان و معاونت پژوهشی برای ارتقاء نظام های ثبت بیماری در کشور

دومین نشست هم اندیشی در خصوص ارتقاء جایگاه ثبت بیماری ها در نظام تحول سلامت کشور میان مسوولین و کارشناسان حوزه مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان و برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید.

 

هدف از برگزاری این نشست ادامه رایزنی‏ ها و گفتگوها در خصوص بررسی راهکارهای موجود برای ایجاد زمینه ‏های همکاری میان معاونت درمان و معاونت تحقیقات و فناوری جهت ارتقاء جایگاه ثبت بیماری در نظام تحول سلامت کشور بود. جناب آقای دکتر زنده ‏دل، مسوول برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در ابتدای جلسه به معرفی دو برنامه ملی ثبت بیماری‏ ها و پیامدهای سلامت و همچنین برنامه ثبت ملی سرطان در معاونت تحقیقات و فناوری پرداختند. ایشان سپس گزارشی از پیشرفت های برنامه ملی ثبت سرطان در کشور ارائه نمودند و گزارش ارسالی به آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (IARC) را مورد بحث و بررسی قرار دادند. ایشان سپس مولفه‏ های اصلی یک برنامه ثبت موفق از قبیل کمیته راهبری، رویکرد مبتنی بر شواهد، متریک‏های روایی و پایایی و کنترل کیفی ثبت، تهیه گزارش‏ ها و بازخوردهای نظام‏مند و منابع مالی قابل اعتماد را تشریح نمودند و فرآیندهای ثبت را توضیح دادند. پس از اتمام سخنرانی جناب آقای دکتر زنده دل کارشناسان حاضر در جلسه به بحث و گفتگو در خصوص راهکارها و نحوه ادامه همکاری میان معاونت درمان و تحقیقات و فناوری در خصوص ارتقاء نظام های ثبت بیماری های تالاسمی، هموفیلی، MS و پیوند و دیالیز پرداختند و قرار شد برای هر کدام از بیماری ها جلسه اختصاصی با حضور نمایندگان دو معاونت برگزار گردد. پس از پایان نشست قرار شد جناب آقای دکتر زنده دل به نمایندگی از معاونت تحقیقات پیش نویسی از نحوه تداوم همکاری ها به معاونت درمان برای بررسی پیشتر ارائه نمایند.

حاضرین در نشست:

معاونت درمان:

جناب آقای دکتر تارا: مدیر دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

سرکار خانم دکتر قطبی: معاون اجرائی و مسوول اداره دیابت

جناب آقای دکتر سید مرتضی خاتمی: مدیر گروه بیمارستانی و تخصصی

جناب آقای دکتر محمد اسماعیل کاملی: مدیر گروه ساختار و برنامه و آمار و اطلاعات

جناب آقای دکتر غفار نبیزاده: شورای عالی پزشکی

سرکار خانم دکتر فرزانه یعقوب: رئیس اداره مددکاری 

سرکار خانم دکتر کتایون نجفی زاده: رئیس اداره پیوند و بیماری های خاص

سرکار خانم دکتر آرزو دهقانی: روابط عمومی معاونت درمان

سرکار خانم دکتر پریسا ترابی: مسوول گروه تغذیه بالینی

سرکار خانم دکتر فرح بابائی: رئیس اداره مامائی

آقای دکتر علی ماهر: معاون فنی و برنامه ریزی

دکتر جمشید کرمانچی: مشاور دفتر مدیریت بیمارستانی

جناب آقای دکتر واعظی: رئیس اداره سرطان معاونت درمان

...........................................

معاونت تحقیقات و فناوری:

جناب آقای دکتر زنده دل: مشاور معاون تحقیقات و فناوری و مسوول برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

جناب آقای علی رافعی: کارشناس ثبت بیماری ها

 

منبع خبر: آقای علی رافعی، کارشناس ثبت بیماری ها

تاریخ: 1393/09/25

آخرین مطالب :