• ۸۹۱۹
  • ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۳
اعطای گرنت تحقیقاتی توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استادیاران جوان برجسته دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تشویق اعضای هیأت علمی جوان دانشگاه‌ها در حوزه پژوهش به نفرات برتر گرنت تحقیقاتی اهدا کرد. ۲46 استادیار جوان (۴۰ سال و کمتر) که در سال ۲۰۱۳ به بعد حداقل یک مقاله اصلی در یکی از مجلات نمایه شده در ISI Web of Science با ضریب تأثیر (IF) معادل ۲ و بالاتر داشتند، مشمول این کمک هزینه پژوهشی، هریک به مبلغ ۱0۰ میلیون ریال شدند.
دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۴3 استادیار جوان واجد شرایط در رتبه اول از نظر تعداد برگزیدگان را کسب کرد. دانشگاه علوم پزشکی مشهد و شهید بهشتی به ترتیب با ۲۷ و ۲۲ استادیار جوان واجد شرایط رتبه دوم و سوم را کسب کردند. نتایج سایر دانشگاه‌ها را در ادامه و اسامی برگزیدگان را در فایل مورد اشاره در زیر جدول قابل مشاهده است.

 

نام دانشگاه

تعداد نفرات
 واجد شرایط

دانشگاه علوم پزشکی تهران

43

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

27

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

22

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

20

انستیتوپاستور

13

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

11

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

9

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

8

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

7

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

7

دانشگاه علوم پزشکی ایران

6

پژوهشگاه ابن سینا

6

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6

6

دانشگاه علوم پزشکی یزد

6

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

5

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

4

4

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4

دانشگاه علوم پزشکی همدان

4

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

4

دانشگاه علوم پزشکی زابل

3

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد

3

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

2

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

2

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

2

دانشگاه علوم پزشکی فسا

2

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

2

دانشگاه علوم پزشکی اراک

1

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

1

دانشگاه علوم پزشکی البرز

1

دانشگاه علوم پزشکی بابل

1

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

1

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

1

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

1

جمع کل

246


اسامی برگزیدگان گرنت تحقیقاتی استادیاران جوان در این آدرس قابل مشاهده است.