• ۸۹۵۱
  • ۱۱ / ۱ / ۱۳۹۳
دانلود برنامه کارگاه مدیریت ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

جهت دانلود برنامه کارگاه کشوری مدیریت ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت به این قسمت مراجعه فرمایید.

مدعو محترم به کارگاه کشوری مدیریت ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت:

خواهشمند است جهت  دانلود برنامه کارگاه به لینک زیر مراجعه نمایید. لازم به ذکر است اسامی سخنرانان کارگاه پس از تأیید نهایی در همین وبسایت اطلاع رسانی خواهد شد.

لینک دانلود برنامه کارگاه