• ۸۹۶۲
  • ۱۴ / ۱ / ۱۳۹۳
فراخوان گرانت‌های کوچک جهت آموزش و پژوهش در بیماری‌های گرمسیری سازمان جهانی بهداشت

WHO's Small Grants Scheme Joint Application Call

دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی ایران فراخوان گرانت‌های کوچک جهت آموزش و پژوهش در بیماری‌های گرمسیری را اعلام کرد. هدف از استراتژی کمیته تحقیقات بیماری‌های گرمسیری(TDR) ، ترویج پژوهش در ارتباط با بیماری‌های عفونی ناشی از فقر جهت بهبود بهداشت، تقویت ظرفیت تحقیقاتی افراد و مؤسسات در کشورهای در حال توسعه، پیشرفت در به کارگیری استراتژی‌ها و ارایه راهکارهایی جهت پاسخگویی به نیازهای بهداشتی کشورهای مذکور است.

در این راستا، اطلاعات بیشتر در خصوص اولویت‌های تحقیقاتی، معیارهای واجد شرایط بودن جهت انجام تحقیقات فوق الذکر و نیز فرم تقاضا در آدرس الکترونیکی زیر قابل دسترسی می‌باشد.

http://www.emro.who.int/entity/tropical-diseases-research/index.html

کاندیداهای مورد نظر جهت ارسال پروپوزال می‌توانند تا تاریخ 21/10/93 از طریق آدرس الکترونیکی زیر اقدام نمایند.

emrgotdr@who.int