• ۹۰۸۶
  • ۳ / ۲ / ۱۳۹۳
چاپ اولین کتاب درزمینه" قوانین ومفاهیم دانش بنیان "دردفترتوسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت

اولین کتاب درزمینه قوانین ومفاهیم دانش بنیان درکشور، به همت دبیرخانه تخصصی شرکتهای دانش بنیان وزارت بهداشت، دردفترتوسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات وفناوری تالیف ومنتشر شد.

درراستای توسعه وترویج فرهنگ دانش بنیان وفرهنگ تجاری سازی ونیز ایجاد زمینه توسعه و مشارکتهای علمی و مردمی حوزه دانش بنیان و توسعه وارتقاء جایگاه بخش خصوصی ، دبیرخانه تخصصی شرکتهای دانش بنیان وزارت بهداشت، مستقردردفترتوسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات وفناوری، اقدام به تالیف وانتشاراولین کتاب درزمینه دانش بنیان با عنوان" قوانین ومفاهیم دانش بنیان " نموده است.این کتاب با نگاه ویژه‌ای که به هردو حوزه علمی و اجرایی دانش‌بنیان داشته است، می‌تواند تاحد زیادی پاسخگوی سؤالات موجود در زمینه دانش‌بنیان اعم از مفاهیم، قوانین، اسناد، اهداف، سیاست‌ها، روش‌ها و دیگر مباحث مرتبط با مقوله دانش‌بنیان بوده و مطلوب و مورد استفاده طیف وسیعی از مخاطبان، به‌خصوص اعضاء محترم هیئت علمی، دانشجویان وکلیه افرادی که عزم ورود به حیطه قوانین، تشکیلات و بازاردانش‌بنیان دارند واقع گردد.ازمهمترین مباحث مطرح شده دراین کتاب می توان به :

انواع شرکت‌ها، پیشینه، اهداف و زمینه‌ی فعالیت دانش‌بنیان، آشنایی با قوانین و اسناد بالادستی، ویژه گیها وانواع شرکت‌های دانش‌بنیان، عوامل موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان، چگونه یک شرکت دانش‌بنیان راه‌اندازی کنیم، حمایت‌ها، فهرست کالاهای دانش‌بنیان، نحوه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد، طرح کسب‌وکار، راهکارهای توسعه فن‌آوری سلامت،و تجاری‌سازی (از ایده تا محصول) اشاره نمود

جهت اطلاعات بیشتر، فهرست کتاب وضمائم آن قابل دانلود می باشد.