• ۹۰۹۰
  • ۷ / ۲ / ۱۳۹۳
برگزاری اولین کارگاه کشوری مدیریت ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

اولین کارگاه تخصصی مدیریت ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت توسط معاونت تحقیقات و فناوری و با حضور مسوولین برنامه های ثبت از سراسر کشور برگزار گردید.

اولین کارگاه تخصصی مدیریت ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت توسط برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت معاونت تحقیقات و فناوری و با حضور مسوولین برنامه های ثبت از سراسر کشور برگزار گردید. هدف اصلی از برگزاری این کارگاه انتقال دانش نوین و اشتراک تجربیات متخصصین و صاحبنظران در حوزه ثبت بیماری ها بود. دبیر این کارگاه جناب آقای دکتر زنده دل، مشاور معاون تحقیقات و مسوول برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت بودند. در افتتاحیه کارگاه جناب آقای دکتر ملک زاده، معاون محترم تحقیقات و فناوری از اهمیت استقرار و توسعه نظام های ثبت بیماری در کشور برای تولید دانش و گسترش تحقیقات علوم پزشکی و بهداشت سخن گفتند. ایشان ابراز امیدواری نمودند با تأسیس انستیتو ملی تحقیقات علوم پزشکی و ایجاد یک دپارتمان اختصاصی برای ثبت بیماری ها در آینده نزدیک امکان حمایت بیشتر از این برنامه ها هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ مالی فراهم خواهد شد. محورهای اصلی کارگاه عبارت بودند از:

1) طراحی برنامه ثبت

2) استقرار و اجراء برنامه ثبت

3) پرونده الکترونیک سلامت

4) ارزیابی کیفیت برنامه ثبت

5) اصول اخلاقی، حاکمیت دادهها و محرمانگی در ثبت

6) برنامه ملی ثبت جمعیتی سرطان

علاوه بر محورهای اصلی کارگاه زمان بعد از ظهرهای کارگاه به معرفی برنامه های ثبت موفق هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور اختصاص داده شده بود. این کارگاه پس از دو روز برگزاری با سخنرانی جناب آقای دکتر زنده دل، پاسخ به سوالات شرکت کنندگان و نظرسنجی از آن ها در خصوص کیفیت محتوای کارگاه در تاریخ 6ام اسفندماه 1393 در ساعت 16:00 به کار خود خاتمه داد. ضمنا اسلایدهای سخنرانان این کارگاه تا روز شنبه مورخ 1393/12/09 از طریق همین وبسایت در دسترس قرار خواهد گرفت.

آخرین مطالب :