• ۹۱۵۰
  • ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۴
مرکز در یک نگاه

طبق ماده 16- بند ب برنامه پنجم توسعه اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی کشور 1395-1390 با عنوان: دستیابی به جایگاه دوم علمی و فنآوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم از طریق ایجاد ظرفیت لازم برای افزایش درصد پذیرفته شدگان دوره های تحصیلات تکمیلی آموزش عالی و شاخص کلان توسعه نیروی انسانی متخصص پژوهشی با هدف کلی توسعه هدفمند آموزش عالی و پژوهشی در بخش علوم پزشکی براساس طرح آمایش سرزمین و نیازسنجی

 نیروی انسانی مورد نیاز بخش سلامت تا پایان برنامه، فعالیت راه اندازی دوره های دکتری پژوهش محور در این معاونت آغاز شد.

هدف از ایجاد دوره دکتری تخصصی پژوهشی، تربیت افرادی است که ضمن احاطه یافتن به علوم مرتبط در زمینه‌ای خاص و آشنا شدن با روش‌های پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی پژوهشی بتوانند ضمن فراهم آوردن بستری جهت حل مشکلات مبتلا به جامعه و در دست گرفتن رهبری پژوهش، با نوآوری در زمینه‌ی ارتقاء و توسعه روش‌های نوین و پل زدن بین علوم پایه و کاربردی با هدف ارتقای سلامت گامی در جهت خودکفایی کشور و توسعه پایدار و گسترش مرزهای دانش و ارتقای علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها و احیای روحیه خودباوری برای دستیابی به تازه‌های جهان دانش بردارند. محور اصلی فعالیت‌های دوره دکتری تخصصی پژوهشی، کسب دانش و مهارت از طریق پژوهش هدفمند و نوآوری در یک رشته خاص است و آموزش، وسیله‌ی برطرف کردن کاستی‌های آموزشی دانشجویان این دوره است تا راه را برای وصول به اهداف دوره هموار سازد. در حال حاضر، مجوز راه‌اندازی دوره دکتری تخصصی پژوهشی برای 38 مؤسسه/ سازمان/ دانشگاه/ علوم پزشکی کشور و 252 مرکز تحقیقاتی (180 مرکز تحقیقات فعال دارای دانشجو) داده شده و 612 دانشجو مشغول به تحصیل در این دوره هستند. ظرفیت مصوب پذیرش دانشجو در واحدهای فوق‌الذکر 1214 دانشجو است و 664 استاد راهنما تاکنون مورد تأیید قرار گرفته است. /فروردین 1394