• ۹۵۶۷
  • ۸ / ۸ / ۱۳۹۴
دوره آموزشی ویژه تربیت مدرسین (Training The Trainers) آموزش شیوه استفاده از مجموعه های ISI Web of Science و ProQuest

24 و25 فروردین ‌ماه سال 1394 - دانشگاه علوم پزشکی ایران