• ۹۸۵۷
  • ۱۱ / ۱ / ۱۳۹۴
رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نتایج ماه September سال 2015 میلادی نظام رتبه‌بندی ESI -‌ Essential Science Indicators

از کشور ایران، در حال حاضر 10 دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه‌بندی واجد رتبه هستند
نتایج جدید رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه September سال 2015 میلادی نظام رتبه‌بندی ESI (Essential Science Indicators) اعلام شد. مبنای این رتبه‌‌بندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه ISI Web of Sciences در فاصله ده ‌سال و شش ماه ژانویه 2005 تا پایان ژوئن 2015 بوده که اطلاعات آن هر دوماه یکبار روزآمد می‌شود. از کشور ایران، در حال حاضر 10 دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه‌بندی واجد رتبه هستند که رتبه آن‌ها براساس تعداد استنادات به یک درصد مقالات پراستناد دنیا در جدول 1 آمده است.گروه علم سنجی
مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی
معاونت تحقیقات و فن‌آوری