• ۹۸۶۲
  • ۱۷ / ۲ / ۱۳۹۴
رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نتایج ماه Jan سال 2016 میلادی نظام رتبه‌بندی Webometrics

نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ویرایش ماه ژانویه 2016 نظام رتبه ‌بندی جهانی وبومتریکس اعلام گردید.

مبنای این رتبه بندی براساس 4 شاخص، تعداد صفحات وب دانشگاه، مجموع تعداد فایل‌های Power Point، Word و PDF موجود در وب سایت دانشگاه، تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرارگرفته در بین 10% مقالات پُراستناد موضوع مربوطه در سایت SCImago و تعداد لینک‌های داده شده به سایت دانشگاه می باشد. بر اساس نتایج اخیر این رتبه بندی، سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و شیراز به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم کشوری را در گروه علوم پزشکی کسب نموده‌اند که نتایج مشابه نتایج جولای 2015 میلادی است. همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی بوشهر و سمنان رشد بیش از 22% را نسبت به رتبه قبلی خود نشان  دادند.

 در حال حاضر  از 49 دانشگاه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه بندی، 73% آنها با بهبود رتبه جهانی همراه بوده اند.