• ۹۳۷۵
  • ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۴
دوره‌ی آنلاین آموزشی" مقدمات اخلاق در پژوهش"

آدرس اینترنتی http://CME.TUMS.ac.ir

دوره‌ی آنلاین آموزش مقدمات اخلاق در پژوهش در سامانه‌ی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران  آموزش مداوم اینترنتی جامعه پزشکی- به آدرس اینترنتی  http://CME.TUMS.ac.ir به صورت رایگان برگزار می‌شود. لازم به ذکر است گواهی این دوره مورد تایید کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی می‌باشد. 

آخرین مطالب :