جستجو
آمار بازدید
۱۳۹۳ پنج شنبه ۹ مرداد / ٣ شوال ١٤٣٥ / Thursday, July 31, 2014
http://www.hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/11-8-1390/IMAGE634558348072600000.jpg
در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها؛ 210 نشریه پزشکی و 10 پایگاه اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات معاونت تحقیقات و فناوری به نمایش درآمد
در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها؛ 210 نشریه پزشکی و 10 پایگاه اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات معاونت تحقیقات و فناوری به نمایش درآمد
http://www.hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=1438&Level=21
http://www.hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/7-8-1390/IMAGE634554883912880000.jpg
با حضور معاون تحقیقات و فناوری؛ همایش تخصصی نمایه سازی نشریات علوم پزشکی کشور برگزار شد
با حضور معاون تحقیقات و فناوری؛ همایش تخصصی نمایه سازی نشریات علوم پزشکی کشور برگزار شد
http://www.hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=1426&Level=21
http://www.hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/10-7-1390/IMAGE634531474446630000.jpg
یکصدوششمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به ریاست دکتر مصطفی قانعی معاون تحقیقات و فنآوری برگزار شد
یکصدوششمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به ریاست دکتر مصطفی قانعی معاون تحقیقات و فنآوری برگزار شد
http://www.hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=1380&Level=21
http://www.hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/4-2-1390/IMAGE634392449543354687.jpg
جلسه مشترک معاون محترم تحقیقات و فناوری و هیات مدیره انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور در تاریخ شنبه 3/2/1389 در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار گردید
جلسه مشترک معاون محترم تحقیقات و فناوری و هیات مدیره انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور در تاریخ شنبه 3/2/1389 در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار گردید
http://www.hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=628&Level=21
http://www.hbi.ir/Images/News/Larg_Pic/4-2-1390/IMAGE634392447348484687.jpg
یکصدو پنجمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور در تاریخ شنبه 3/2/1389 با حضور معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تشکیل گردید.
یکصدو پنجمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور در تاریخ شنبه 3/2/1389 با حضور معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تشکیل گردید.
http://www.hbi.ir/NSite/SpecialFullStory/?Id=627&Level=21
© 2010 All rights Reserved. WWW.HBI.Ir